Barnen delas in i tre grupper: 1.) 3-5 år, 2.) 6-10 år, och 3.) 11-16 år. Föräldrar ansvarar själva för barn under 3 år. Under delar av dagen har dessa grupper egna aktiviteter, och grupperna kommer att ledas av två vuxna i varje grupp.

Lördag 17/7

16:00 – Ankomst, registrering

17:30 – Lilla sena kvällsgudstjänsten

18:00 – Kvällsmat med välkomnande och information

ca. 19:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Söndag 18/7

8:00 – Gudomlig liturgi

10:00 – Frukost

11:00 – Pass 1: Grupp för barnen.

11:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: Visionen om hemmet – den lilla kyrkan”

13:00 – Lunch

14:00 – Fritid: lekar och aktiviteter erbjuds.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 2: Grupp för barnen.

16:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: ”Med barnen och tonåringarna till gudstjänsten”

17:30 – Lilla sena kvällsgudstjänsten

18:00 – Kvällsmat

ca. 19:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Måndag 19/7

8:00 – Morgonbön

8:30 – Frukost

9:00 – Morgongymnastik (för de som vill)

10:00 – Pass 3: Grupp för barnen.

10:30 – Möjlighet till seminarium för vuxna, tema: ”Kristet föräldraskap: fostra till frälsning”

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid: lekar och aktiviteter erbjuds.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 4: Grupp för barnen.

16:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: Frälsande rutiner i vardagen: bön, fasta”

17:30 – Lilla sena kvällsgudstjänsten

18:00 – Kvällsmat

ca. 19:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Tisdag 20/7

8:00 – Morgonbön

8:30 – Frukost

9:00 – Morgongymnastik (för de som vill)

10:00 – Pass 5: Grupp för barnen.

10:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: Låt barnen komma till mig: barnaskap i Kyrkan”

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid: lekar och aktiviteter erbjuds.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 6: Grupp för barnen.

16:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: Att leva i världen men inte av den: goda grunder”

17:30 – Lilla sena kvällsgudstjänsten

18:00 – Kvällsmat

ca. 19:30 – Öppen scen: Vi njuter av varandras talanger och gåvor tillsammans. Musik, konster och andra framträdanden uppmuntras!

Onsdag 21/7

8:00 – Morgonbön

8:30 – Frukost, samt städning av rum och gemensamma ytor.

9:00 – Morgongymnastik (för de som vill)

10:00 – Barnaktivitet (medan äldre städar och packar)

12:00 – Lunch

13:00 – Avfärd