Detta program uppdateras och blir mer detaljerat. T.ex. kommer rubrikerna på seminarierna tillkomma så småningom.

Barnen delas in i tre grupper: 1.) förskoleåldrar, 2.) 6-10 år, och 3.) 12-16 år. Under delar av dagen har dessa grupper egna aktiviteter, och grupperna kommer att ledas av två vuxna i varje grupp.

Torsdag 28/6

16:00 – Ankomst, registrering

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat med välkomnande och information

ca. 20:00 – Efter att de små barnen somnat samlas vi till gemenskap, samtal,

musik etc. Antingen runt elden eller i samlingsrummet om vädret är dåligt.

Fredag 29/6

8:00 – Gudomlig liturgi, apostlarna Petrus & Paulus

Petrus & Paulus

9:30 – Frukost

10:30 – Pass 1: “Lära-känna”-lekar alla gemensamt.

12:00 – Lunch

13:30 – Pass 2: Lek och spel för barnen. Möjlighet till seminarium för vuxna: “Uppfostra till helighet – S:ts Kirills & Marias liv“, med Nikolaj Sananés. Seminariet följs av gruppsamtal.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

S:t Tryfon av Petsamo, skoltsamernas apostel

16:00 – Pass 3: Lek och spel för barnen. Möjlighet till seminarium för vuxna: “S:t Trifon av Petsamo, skoltsamernas apostel“, med Caroline Serck-Hanssen, författare, konsthistoriker ph.d. och medlem i Heliga Olga Rysk-Ortodoxa församling i Oslo.

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 20:00 – Efter att de små barnen somnat samlas vi till gemenskap, samtal, musik etc. Antingen runt elden eller i samlingsrummet om vädret är dåligt.

Lördag 30/6

8:00 – Morgongymnastik

8:30 – Morgonbön

9:00 – Frukost

10:00 – Pass 1: Gemensamma lekar tillsammans.

12:00 – Lunch

13:30 – Pass 2: Bad, om vädret tillåter. Möjlighet till seminarium för vuxna: “Äktenskapet som plattform för frälsningen“, med fader Mikael Fälthammar.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 3: Lek och spel för barnen. Körövning inför söndagens liturgi med dem som vill.

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 20:00 – Efter att de små barnen somnat samlas vi till gemenskap, samtal, musik etc. Antingen runt elden eller i samlingsrummet om vädret är dåligt.

Söndag 1/7

Kosmas & Damianos

8:00 – Gudomlig liturgi

10:00 – Frukost, samt städning av rum och gemensamma ytor.

12:00 – Lunch

13:00 – Avfärd