-> Under bearbetning. Somligt av nedanstående information kan komma att ändras.

Barnen delas in i tre grupper: 1.) 3-6 år, 2.) 7-10 år, och 3.) 11-16 år. Föräldrar ansvarar själva för barn under 3 år. Under delar av dagen har dessa grupper egna aktiviteter, och grupperna kommer att ledas av två vuxna i varje grupp.

Torsdag 25/6

16:00 – Ankomst, registrering

17:30 – Lilla sena kvällsgudstjänsten

18:00 – Kvällsmat med välkomnande och information

ca. 20:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Fredag 26/6

8:00 – Morgongymnastik

8:30 – Morgonbön

9:00 – Frukost

10:30 – Pass 1: “Lära-känna”-lekar alla gemensamt.

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 2: Lek och spel för barnen.

Möjlighet till seminarium för vuxna: “Skapelsen och framtidshoppet” med fader Serafim Smensgård, präst i Heliga Annas ortodoxa församling i Stockholm.

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 20:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Lördag 27/6

8:00 – Morgongymnastik

8:30 – Morgonbön

9:00 – Frukost

10:00 – Pass 3: Lek och spel för barnen.

Möjlighet till seminarium för vuxna: “Skapelsen i ortodox tradition och människan som Guds präst” med fader Mikael Fälthammar.

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 4: Lek och spel för barnen.

Möjlighet till seminarium för vuxna: “Barnen är Kyrkans framtid: Om kristet föräldraskap och barnuppfostran” med Frida Fälthammar.

17:30 – Stora Aftongudstjänsten

18:15 – Kvällsmat

ca. 19:30 – Öppen scen: Vi njuter av varandras talanger och gåvor tillsammans. Musik, konster och andra framträdanden uppmuntras!

Söndag 28/6

8:00 – Gudomlig liturgi

10:00 – Frukost

11:30 – Pass 5: Lek och spel för barnen.

Möjlighet till seminarium för vuxna:

13:00 – Lunch

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 6: Lek och spel för barnen.

För de vuxna: Samtalsgrupp om att leva ett ortodoxt kristet liv i Sverige idag, svårigheter, utmaningar och glädjeämnen.

17:30 – Stora Aftongudstjänsten

18:15 – Kvällsmat

Måndag 29/6

8:00 – Gudomlig liturgi – Petrus & Paulus

10:00 – Frukost, samt städning av rum och gemensamma ytor.

12:00 – Lunch

13:00 – Avfärd