Barnen delas in i två grupper: 0-7 år, 8-17 år. (1-3 åringar kan delta i den yngre gruppen i sällskap med förälder). Under delar av dagen har dessa grupper egna aktiviteter.

Torsdag 28/7

15:00 – Ankomst, registrering, fika

16:30 – “Här är vi!”, kort presentation av deltagarna

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat med välkomnande och information

ca. 19:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Fredag 29/7

8:00 – Morgonbön

8:30 – Frukost

10:00 – Pass 1: Grupp för barnen.

10:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: ”Visionen om hemmet – den lilla kyrkan”

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid: lekar och aktiviteter erbjuds.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 2: Grupp för barnen.

16:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: ”Med barnen och tonåringarna till gudstjänsten”

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 19:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Lördag 30/7

8:00 – Morgonbön

8:30 – Frukost

10:00 – Pass 3: Grupp för barnen.

10:30 – Möjlighet till seminarium för vuxna, tema: ”Kristet föräldraskap: fostra till frälsning / barnaskap i Kyrkan”

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid: lekar och aktiviteter erbjuds.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 4: Grupp för barnen.

16:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: ”Frälsande rutiner i vardagen: bön, fasta”

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 19:30 – Öppen scen: Vi njuter av varandras talanger och gåvor tillsammans. Musik, konster och andra framträdanden uppmuntras!

Söndag 31/7

8:00 – Liturgi

10:00 – Brunch

11:00 – Städning av rum och gemensamma ytor

12:00 – Avfärd