Barnen delas in i tre grupper: 1.) 3-6 år, 2.) 7-10 år, och 3.) 11-16 år. Föräldrar ansvarar själva för barn under 3 år. Under delar av dagen har dessa grupper egna aktiviteter, och grupperna kommer att ledas av två vuxna i varje grupp.

Torsdag 27/6

16:00 – Ankomst, registrering

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat med välkomnande och information

ca. 20:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Fredag 28/6

8:00 – Morgongymnastik

8:30 – Morgonbön

9:00 – Frukost

10:30 – Pass 1: “Lära-känna”-lekar alla gemensamt.

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 2: Lek och spel för barnen.

Möjlighet till seminarium för vuxna: Guds särskilda tempel – kyrkan i hjärtat hos barn med speciella behov med Nikolaj Sananés, ordförande i Kristi Uppståndelses församling, Arboga.

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 20:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Lördag 29/6

8:00 – Morgongymnastik

8:30 – Morgonbön

9:00 – Frukost

Hanna Simonsson

10:00 – Pass 1: Lek och spel för barnen.

Möjlighet till seminarium för vuxna: “Barn, internet och sociala medier” med Hanna Simonsson. Hanna har flera år arbetat med att nå ut med kristen tro via sociala medier, och har mycket intressant att säga om barn och ungas bruk av internet och de sociala plattformar som där erbjuds.

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid

(Under fritiden: Körövning inför söndagens liturgi med dem som vill. Matushka Iris Liljeström leder)

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 2: Lek och spel för barnen.

Oksana Grkovic

Möjlighet till seminarium för vuxna: “Kyrkskola: Att förmedla trons glädje” med Oksana Grkovic som leder kyrkskolan i Kristi Uppståndelses rysk-ortodoxa församling i Helsingborg.

17:30 – Stora Aftongudstjänsten

18:15 – Kvällsmat

ca. 19:30 – Öppen scen: Vi njuter av varandras talanger och gåvor tillsammans. Musik, konster och andra framträdanden uppmuntras!

Söndag 30/6

Fäderna på berget Athos.

8:00 – Gudomlig liturgi

10:00 – Frukost, samt städning av rum och gemensamma ytor.

12:00 – Lunch

13:00 – Avfärd