Detta program är preliminärt och uppdateras ju längre vi kommer i planeringen.

Barnen delas in i tre grupper: 1.) 3-5 år, 2.) 6-10 år, och 3.) 11-16 år. Föräldrar ansvarar själva för barn under 3 år. Under delar av dagen har dessa grupper egna aktiviteter, och grupperna kommer att ledas av två vuxna i varje grupp.

Torsdag 27/6

16:00 – Ankomst, registrering

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat med välkomnande och information

ca. 20:00

Fredag 28/6

8:00 – Morgongymnastik

8:30 – Morgonbön

9:00 – Frukost

10:30 – Pass 1: “Lära-känna”-lekar alla gemensamt.

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 2: Lek och spel för barnen. Möjlighet till seminarium för vuxna:

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 20:00

Lördag 29/6

8:00 – Morgongymnastik

8:30 – Morgonbön

9:00 – Frukost

10:00 – Pass 1: Gemensamma lekar tillsammans.

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 2: Lek och spel för barnen. Körövning inför söndagens liturgi med dem som vill.

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 19:30 – Öppen scen: Vi njuter av varandras talanger och gåvor tillsammans. Musik, konster och andra framträdanden uppmuntras!

Söndag 30/6

Fäderna på berget Athos.

8:00 – Gudomlig liturgi

10:00 – Frukost, samt städning av rum och gemensamma ytor.

12:00 – Lunch

13:00 – Avfärd