Torsdagen 27/6 till söndag 30/6 samlas vi till ortodoxt familjeläger på vackra Berghems kurs och lägergård norr om Munkedal på västkusten (se deras hemsida och karta).

Lägret kommer innehålla roliga och spännande lekar och aktiviteter för alla åldrar, sång, samling runt elden, gudstjänster, bad, seminarier, samtalsgrupper, olika grupper för barnen, vistelse i natur och mycket mer!

Lägret är till för familjer som vill lära känna andra som delar samma tro i Sverige. Vi alla som arrangerar lägret vet hur viktigt det var för oss att få åka på läger på somrarna, och vi vill göra det möjligt för våra och andras barn att få del av samma glädje! Dessutom är det viktigt att våra olika familjer knyter band över vårt rike för att kunna vara en styrka för varandra i tron.

Som arrangör för lägret står svenska ortodoxa samarbetsgruppen, en grupp vänner som på olika sätt vill främja arbetet med den ortodoxa tron på svenska i Sverige, oavsett etnisk bakgrund. Läs mer om oss här.

Tema:

I världen, men inte av den.” (jfr Rom 12:2)

Temat för lägret handlar i år om att leva i världen men inte av den. Aposteln Paulus skriver i Romarbrevet 12:2 “Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”Vi måste leva i världen, men det betyder inte att vi som kristna ska tänka och handla som världens människor gör. Vad innebär det rent konkret då? Det är sådant som kommer konkretiseras under lägrets seminarier och smågrupper.

Pris:

Priserna nedan är per familj.

Uppdatering 2019-02-06: LÄGRET ÄR FULLBOKAT!

Pris: Priserna nedan är per familj.

  • Logement: 1850:- fullbokat
  • Eget tält/husvagn: 1500:- fullbokat

Den som är välsignad med stor inkomst får gärna betala mer än det utsatta priset för att på så vis hjälpa den som är mindre bemedlad. Har du inte råd men vill åka ändå? – kontakta oss så kan vi se om vi kan ordna något!

Kalender:

Vartannat år följer lägret gamla kalendern och vartannat år nya, eftersom vi har deltagare från båda kalendrarna. Sommaren 2019 följer vi gamla kalendern.

Lekar på gräsmattan under lägret 2018.