Torsdagen 28/6 till söndag 1/7 samlas vi till ortodoxt familjeläger på vackra Berghems kurs och lägergård norr om Munkedal på västkusten (se deras hemsida och karta).

Lägret kommer innehålla roliga och spännande lekar och aktiviteter för alla åldrar, sång, samling runt elden, gudstjänster, bad, seminarier, samtalsgrupper, olika grupper för barnen, vistelse i natur och mycket mer!

Lägret är till för familjer som vill lära känna andra som delar samma tro i Sverige. Vi alla som arrangerar lägret vet hur viktigt det var för oss att få åka på läger på somrarna, och vi vill göra det möjligt för våra och andras barn att få del av samma glädje! Dessutom är det viktigt att våra olika familjer knyter band över vårt rike för att kunna vara en styrka för varandra i tron.

Som arrangör för lägret står svenska ortodoxa samarbetsgruppen, en grupp vänner som på olika sätt vill främja arbetet med den ortodoxa tron på svenska i Sverige, oavsett etnisk bakgrund. Läs mer om oss här.

Tema:

Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ” Apg 4:32.

Temat förlägret vill betona vår ortodoxa enhet trots våra personliga olikheter. Vi tillhör samma kyrka, men någon kanske är grek, en annan svensk; någon är ryss, en annan rumän; någon är 3 år, en annan 45 år; osv. Dessa skillnader ska inte utgöra hinder för gemenskap utan visar på den rikedom som Kyrkan präglas av alltsedan pingstens dagar. Temat kommer att konkretiseras genom seminarier, lekar och gudstjänster under lägret.

Pris:

Pris: 1850 kr. / familj. Den som är välsignad med stor inkomst får gärna betala mer än det utsatta priset för att på så vis hjälpa den som är mindre bemedlad. Har du inte råd men vill åka ändå? – kontakta oss så kan vi se om vi kan ordna något!