OBS: Lägret 2021 tyvärr inställt pga. pandmin.

Ortodoxt familjeläger sommaren 2021.

När: Lördag 17/7 till Onsdag 21/7 2021.

Var: Berghems kristna lägergård, Munkedals kommun.

De läger vi arrangerat har blivit en succé. Deltagarna och arrangörerna var mycket nöjda och glada med läger, planering, gemenskap och gudstjänst. Därför planerar vi nu frimodigt nästa läger sommaren 2021! Vår önskan är att samla ortodoxa kristna familjer för gemenskap, lek och gudstjänst, och att rusta deltagarna för att frimodigt och stolt vara Kristi ljus i vår värld idag.

Läs mer och anmäl dig och din familj här på hemsidan!

Lägerdeltagarna samlade efter gudomliga liturgin på lägret 2019